Partneři
Kotva
ZŠ Křimická
Školní jídelna
 
 
Odkazy

 

 

 

 
 
Aktuality
Brána do areálu školy
5.2.2018

Upozorňujeme rodiče, že je zprovozněna brána do areálu školy. Vjezd je umožněn pouze zaměstnancům školy a zásobování. Parkovat je možné pouze v ulici Boloňská.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Rekonstrukce atletického hřiště
10.10.2017

Důležité upozornění!!!

 

 

   Z důvodu zahájení rekonstrukce atletického hřiště je vstup do prostor vymezených stavbou přísně zakázán.

 

NOVÝ ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
26.6.2017

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY KŘIMICKÁ!

-------------------------------------------------------------------------------

 Ruší se účet školní jídelny č.ú: 2000895309/0800 ke dni 19.8.2017.

Zrušte si prosím trvalé příkazy

a zadejte nové od 25.8.2017 na účet ZŠ Křimická č.:2000893389/0800

Při zadání trvalého příkazu a úhradě stravné za obědy ŠJ,

je velmi důležité napsat přidělený variabilní symbol = VS,

bez VS nebude platba přidělena strávníkovi.

Pro strávníky ,kteří platí obědy sporožirem se nemění !!!

Výsledky voleb členů školské rady
15.6.2017

Výsledky voleb členů školské rady při ZŠ Křimická, Praha 10.

Volby proběhly dne 12. 6. 2017 v rámci třídních schůzek. Oprávněnými voliči byli rodiče všech žáků školy.

Zvoleni byli: Martin Hák a ing. Eva Ďurinová.

Změna účtů školní jídelny a školní družiny
9.6.2017

POZOR - ZMĚNA ÚČTŮ ZŠ KŘIMICKÁ !!!

 

S účinností od 20. 8. 2017 dochází ke změně čísel účtů naší školy.

Vzhledem k tomu, že se ruší účty pro platby za obědy ve školní jídelně i za školní družinu (2000895309/0800 a.6023-2000893389/0800), je nutné od tohoto data provádět veškeré úhrady pouze na účet č. 2000893389/0800.

V případě, že bude platba poukázána i po tomto datu na zrušené účty, vrátí se Vám platba od České spořitelny zpět s poznámkou, že účet neexistuje.

V této souvislosti dále upozorňujeme, že vzhledem k množství příchozích plateb je pro jejich správnou identifikaci bezpodmínečně nutné uvádět správné variabilní symboly, které budou Vašim dětem přiděleny. Variabilní symboly se budou lišit v závislosti na účelu platby (budou jiné pro platby za školní jídelnu, školní družinu, pracovní sešity, zájmové kroužky či školy v přírodě).

V nadcházejícím období je proto nutné:

  • zrušit veškeré Vaše dosavadní trvalé příkazy k úhradě na naše zrušené účty

  • nové trvalé příkazy a veškeré další jednotlivé platby provádět pouze na účet           č. 2000893389/0800

  • platby provádět vždy až po obdržení informace o přiděleném variabilním symbolu

  • ověřit vždy správnost Vámi zadaného variabilního symbolu, aby Vaše platba mohla být správně spárovaná s předpisem

Vrátnice
3.1.2017

Nové telefonní číslo na vrátnici školy je: 274 877 826.

Spuštění nových webových stránek školy
1.11.2016

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky školy. Postupně je budeme naplňovat.

 
 
Časopis Křimda

8. ročník 2017/2018

7. ročník 2016/2017

6. ročník 2015/2016

5. ročník 2014/2015

4. ročník 2013/2014

3. ročník 2012/2013

2. ročník 2011/2012

1. ročník 2010/2011

 
 
Mapa webu
A
A
A

Řád školní jídelny


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 2017/2018 (Velikost: 35.84 kB)

 

Provozní řád školní jídelny    

tel.: 274862670  

     1. Výdej obědů :   11.00 - 11.20 hod. Mateřské centrum Rarášek

                                   11.30 - 11.50 hod. MÚ    

                                   11.50 - 14.00 hod. ZŠ

       v odůvodněných případech pracovníci MÚ i mimo stanovenou dobu.

 

   2. Cena oběda :        I.st.    24,-Kč

                                   II.st.    26,-Kč

                                 III.st.    27,-Kč žáci nad 14 let

   3.Obědy se platí ze sporožirového účtu ČS č.ú.: 100238411/0800/nutné dát souhlas s inkasem/,

       trvalým příkazem z běžného účtu na č.ú:2000893389/0800 ŠJ k 25. dne v měsíci na

         následující měsíc. V případě nedostatečných finančních prostředků na stravné,

         nebude strávníkovi oběd vydán. Přeplatky se vrací 1x do roka, a to v červenci.

   4. Odhlášení a přihlášení oběda se hlásí den předem do 14.30h a ráno do 8.00h

         na telefon školní jídelny 274862670 nebo přes internet.

         Pouze první den nemoci lze vyzvednout oběd do nádob.

         Pozor! Před vánočními a letními prázdninami je nutné odhlásit obědy již 3 dny předem.

   5. Vstup do školní jídelny pouze v přezutí!

         Strávníci se při výdeji obědů prokazují čipem, který si zakoupí v kanceláři ŠJ.

         Čip je zároveň dokladem o zaplacení, přihlášení a odhlášení obědů.

         Čipem si strávník objednává ze 2 jídel přes terminál umístěný ve školní jídelně

         od pondělí do čtvrtka na další týden.    

     6. Strávníci si připraví čip, přiloží na čtečku, na které se objeví objednané menu,

         (tzn. menu I. nebo menu II.), vezmou si tác, příbor a rovnou se řadí k výdeji obědů

         pro menu I. nebo pro výdej obědů menu II., přiloží čip a obdrží oběd.

     7. Po konzumaci tác odnesou a položí na pojízdný pás a odchází z jídelny.

     8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu, vedoucí školní jídelny 

         a vedoucí kuchařky.

   9. Strávníci se chovají ukázněně, ohleduplně, v souladu s hygienickými

       a společenskými pravidly při stravování.

   10. Závady technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásí

         u výdejního pultu vedoucí kuchařce p. Korbelové nebo v kanceláři vedoucí jídelny

         p. Hasilové.

   11. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tutoskutečnost nahlásit

         pedagogickému dohledu v jídelně.

   12. Zákaz vynášení potravin z prostoru ŠJ do budovy školy,

         např. ovoce, moučníky, mléčné výrobky.

   13. Postup internetového objednávání je uveden na  www.e-jidelnicek.cz, jídelna číslo 11125.

         Pro vstup do aplikace e-jídelníček se zaregistrujete svým platným e-mailem a heslem,

         které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu systémem se ke svému uživatelskému účtu

         připojíte číslem jídelny 11125.

   14. Dotazy a připomínky v kanceláři ŠJ nebo na schůzkách žákovské samosprávy,

         které se konají 1x v měsíci, kam vedoucí ŠJ dochází.

 

         V Praze dne 26.8.2016            

vedoucí ŠJ                                        ředitelka ZŠ

Lenka Hasilová                                 Mgr. Ivana Heboussová